Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra:

 1. Namo būklės nuolatinis stebėjimas (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius).
 2. Periodinių (sezoninių) apžiūrų organizavimas ir vykdymas (prieš prasidedant ir pasibaigus šildymo sezonui).
 3. Namo techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas.
 4. Privalomųjų namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo darbų planavimas.
 5. Nuotekų šalinimo sistemos priežiūra (įskaitant sandariklių sutvarkymą ir tarpinių keitimą, kasmetinį vamzdyno dalių profilaktinį valymą).
 6. Geriamojo vandens sistemos priežiūra (sandarumo tikrinimas, pašalinant nesandarumus srieginėse jungtyse, vamzdynų izoliacijos pažeidimus).
 7. Bendrojo naudojimo elektros instaliacijos ir įrenginių priežiūra (apskaitos skydų, jungiklių ir kirtiklių taisymas, perdegusių lempų keitimas, įrenginių ženklinimas).
 8. Stogo ir lietaus nuotekų sistemos priežiūra (pratekėjimų lokalizavimas, profilaktinis valymas, ant stogo susikaupusių šiukšlių, vandens, sniego ir varveklių šalinimas).
 9. Bendrojo naudojimo patalpų priežiūra.
 10. Namo bendrųjų konstrukcijų saugaus naudojimo užtikrinimas (atitrūkusių plytų, tinko, skardos ir kitokių detalių pašalinimas ar pritvirtinimas).
 11. Natūralaus ar mechaninio vėdinimo sistemos priežiūra (vėdinimo kanalų profilaktinis valymas).
 12. Specialiųjų inžinerinių sistemų priežiūros darbai (oro kondicionavimo ir rekuperavimo sistemos, šiukšlių šalintuvai, kaminai, gaisrinės saugos įrenginiai, automatinės įeigos sistemos).
 13. Reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas (dispečerizavimo) paslaugų užtikrinimas.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra:

 1. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.
 2. Šilumos izoliacijos priežiūra.
 3. Suvartoto šilumos ir karšto vandens kiekio daliklių priežiūra.
 4. Šildymo prietaisų ir vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra.
 5. Šilumos punktų (patalpų, šilumokaičių, siurblių, kontrolės matavimo prietaisų, filtrų ir purvo rinktuvų) priežiūros darbai.
 6. Avarijų sistemoje lokalizavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas).

SUSISIEKITE

Tel. 8 667 37 365

PARAŠYKITE

info@alytausbu.lt

MŪSŲ ADRESAS

Vingio g. 5, 63221 Alytus